Kompetentność

Jeśli chcesz być kompetentnym profesjonalistą, Twoja wiedza i doświadczenie w swoim zawodzie oraz postawa przy wykonywaniu obowiązków musi być godna naśladowania. Nie zamykaj się na nowe zadania i nie miej oporów, aby pokazać co potrafisz!

Motywacja

Jako profesjonalista, musisz dążyć do stałego pogłębiania i aktualizacji kwalifikacji. Inwestuj w naukę, przygotowanie zawodowe i rozwój własny.

Pozytywne nastawienie

Koncentruj się na rozwiązywaniu problemów, zamiast na fakcie, że powstały. Pozytywne nastawienie to klucz do sukcesu!

Niezawodność

Dbaj o jakość pracy i dotrzymanie ustalonych terminów, niezależnie od ilości obowiązków. Buduj wizerunek osoby godnej zaufania.

Szacunek

Zachowanie etyki i kultury w miejscu pracy to obowiązek profesjonalisty. Godnie traktuj współpracowników, a sam będziesz godnie traktowany.

Odpowiedzialność

Umiejętność przyznawania się do błędów i prawdomówność to cecha pożądana wśród kandydatów na stanowiska każdego szczebla. Nie bój się być odpowiedzialnym! To zawsze jest w cenie.

Etyka

Przykładnie trzymaj się zasad obowiązujących w miejscu pracy. Określ również własne, spójne wartości i normy. Nie zapominaj, że to Ty jesteś swoją najlepszą wizytówką!

Empatia

Udzielaj wsparcia współpracownikom poprzez ich uważne słuchanie, przekazywanie wiedzy i prezentowaną postawę. Bądź tolerancyjny wobec różnic charakterów i poglądów innych.

Konsekwencja

Wytrwale dąż do poprawy jakości wykonywanych zadań. Bądź przy tym zorganizowany i skupiony na pracy.

Zaangażowanie

Wykorzystuj czas spędzony w biurze na wykonywanie powierzonych obowiązków. Staraj się eliminować wpływ życia prywatnego na realizację codziennych zadań w oparciu o Zasady Profesjonalisty.