Umowa o pracę na okres próbny jest przydatna zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Z punktu widzenia zatrudniającego, daje ona możliwość sprawdzenia wybranego kandydata pod kątem danego stanowiska. Pracodawca ocenia jakość pracy, szybkość uczenia się nowych rzeczy czy umiejętność przystosowania się do otoczenia. Okres próbny pozwala pracodawcy na sprawdzenie czy zatrudniony pracownik jest odpowiedni.


Z kolei, z punktu widzenia pracownika umowa na okres próbny również jest oceniana pozytywnie. Przede wszystkim daje możliwość “wypróbowania” nowego miejsca pracy. Obecnie na rynku jest coraz więcej osób z pokolenia „Y” tzw. “Millenialsów”. Pokolenie to charakteryzuje się zupełnie innym podejściem do pracy – ceni wyżej dobrą atmosferę niż wynagrodzenie, docenia możliwości rozwoju i nieszablonowe zadania. Przedstawiciele tej generacji nie wiążą swojej kariery zawodowej z jednym miejscem pracy. W związku z tym zatrudnienie na okres próbny daje im możliwość oceny pracodawcy i dokonania ewentualnych zmian.


Umowa o pracę na okres próbny charakteryzuje się tym, że może trwać maksymalnie do 3 miesięcy, jednak okres ten może być krótszy, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. Ważne jest, że taka umowa może zostać zawarta między tymi samymi stronami ponownie tylko wtedy, gdy dotyczy zatrudnienia na innym stanowisku bądź od ostatniej umowy minęły co najmniej 3 lata, jeśli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tej samej czynności (w takim przypadku jednak ponowne zawarcie umowy możliwe jest jeden raz).
Umowa na okres próbny powinna być sporządzona na piśmie – określać strony, datę jej zawarcia, wynagrodzenie oraz warunki pracy.


Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny zależy od czasu, na jaki została zawarta. W przypadku kiedy okres próbny nie przekracza 2 tygodni, czas wypowiedzenia to 3 dni. Kiedy umowa została zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień. W przypadku kiedy umowa wykorzystuje maksymalny czas okresu próbnego (3 miesiące), okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.