Polityka prywatności

Polityka prywatności

LoanMe dba o prywatność osób odwiedzających nasze strony Internetowe („Użytkownicy”), zgodnie z treścią obowiązującego prawa, w tym w szczególności na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. – dalej „Ustawa”).

W tym dokumencie informujemy wszystkich naszych Użytkowników o tym czy, w jaki sposób i jakie ich dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez LoanMe Sp. z o.o.

Polityka prywatności zawiera informacje na temat:

  • jakie dane Użytkowników mogą być zbierane i przetwarzane przez LoanMe, w jaki sposób są zabezpieczane;
  • w jaki sposób są dane Użytkowników mogą być wykorzystywane przez LoanMe, w tym, na jakich zasadach mogą być przekazywane osobom trzecim;
  • w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych Użytkownika;
  • polityka Cookies;
  • Przetwarzanie danych osób nieletnich.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami, zgodnie z którymi dane osobowe Użytkowników witryny Internetowej LoanMe mogą być przetwarzane.

Uzyskiwane dane Użytkowników

Użytkownicy nie będący Klientami LoanMe

To Użytkownicy decydują o tym, czy udostępnić dane LoanMe. Odwiedzając nasze strony Internetowe mogą oni pozostawić swój numer telefonu i/lub adres e-mail w celu zaaranżowania kontaktu ze strony LoanMe.

Użytkownicy udostępniają wyłącznie nr telefonu (nieprzypisany do konkretnej osoby ciąg cyfr) bądź ewentualnie adres e-mail, który umożliwi dalsze działania zmierzające do udzielenia Użytkownikowi pożyczki. Na tym etapie nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych Użytkowników, pozwalających na ich identyfikację.

Użytkownicy będący Klientami LoanMe

Dopiero na etapie kontaktu telefonicznego z Agentem LoanMe Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe w celu przystąpienia do Umowy Pożyczki. Takie dane osobowe są przetwarzane przez LoanMe na podstawie bezpośrednio udzielonych zgód, zgodnie z ich treścią oraz obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownicy zainteresowani otrzymaniem pożyczki mogą poddać się dobrowolnie weryfikacji zdolności kredytowej i w tym celu jednorazowo zalogować się poprzez strony Internetowe LoanMe do usługi Instantor, poprzez którą LoanMe pobiera potwierdzenie posiadania konta bankowego i wpływów na nie (weryfikacja).

Dane wpisywane przez Użytkowników w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Wykorzystywanie danych Użytkowników, w tym udostępnianie osobom trzecim

Dane  Użytkowników mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa lub wyrażą oni na to zgodę.

Na etapie korzystania z witryn Internetowych LoanMe, dane Użytkowników nie są zbierane ani udostępniane osobom trzecim.

W przypadku udostępnienia danych przez Użytkownika (na podstawie odrębnej zgody), odbiorcami tych danych mogą być w szczególności biura informacji gospodarczej oraz innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane w trybie art. 31 Ustawy. W powyższym trybie dane mogą zostać powierzone miedzy innymi firmom pocztowym, windykacyjnym, utrzymującym systemy informatyczne oraz archiwizacyjnym.

Ponadto, dane na temat Użytkowników stron Internetowych LoanMe, mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie nie zawierają żadnych danych identyfikujących.

Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych.

W celu uzyskania informacji czy dane osobowe są przechowywane przez LoanMe, w celu uzyskania możliwości ich poprawienia lub usunięcia, należy skontaktować się z LoanMe telefonicznie bądź mailowo, pod nr 22 377 78 88  lub adresem email kontakt@loanme.pl

Cookies

Podczas odwiedzin na stronach Internetowych LoanMe w komputerach Użytkowników zapisywane są dane informatyczne (fragmenty kodu), które są plikami tekstowymi. Takie pliki zwane są „Cookies” („Ciasteczka”). Służą one optymalizacji korzystania ze stron Internetowych Serwisu LoanMe oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pomagają w dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników, tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

LoanMe jako Operator Serwisu informuje, że w przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy i funkcjonalności witryny Internetowej mogą być niedostępne lub ograniczone.

Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych i statystycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z witryny LoanMe. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach Użytkowników. Informacje, które Cookies generują o aktywności Użytkowników na stronie, w tym adresy IP, są przesyłane do Google. Powyższe informacje nie są (nie będą w przyszłości) wykorzystywane przez Loanme ani osoby trzecie w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników odwiedzających witrynę LoanMe.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby dostawać powiadomienia o otrzymywaniu Cookies lub żeby blokować wysyłanie Cookies.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron Internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach służących do przeglądania stron Internetowych i w zainstalowanym oprogramowaniu.

Dane osób nieletnich

Z niniejszej witryny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych. Korzystanie z witryny przez osoby niepełnoletnie jest zabronione i bezcelowe z punktu widzenia rodzaju świadczonych przez LoanMe usług, prezentowanych na tych stronach Internetowych. Żadne dane osobowe osób nieletnich nie są gromadzone ani przetwarzane przez LoanMe.

LoanMe Zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku aktualna jej treść zostanie opublikowana na stronach Internetowych LoanMe.