Posts

Konkurs "Wspieram Staruszkowo"

Regulamin konkursu   1.DEFINICJE Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej: Fanpage oznacza profil publiczny w Serwisie Facebook®. Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Pomagam…