Kredyt i pożyczka – te dwa pojęcia często są ze sobą mylone lub używane zamiennie. Oba odnoszą się do zobowiązań finansowych, które są udzielane przez banki lub instytucje pozabankowe na ustalony z góry okres czasu. Obie formy zadłużenia spłaca się z odsetkami na określonych w umowie warunkach. Czym więc różni się kredyt od pożyczki? Postaramy się wyjaśnić.

Czym jest kredyt?

Kredyt to przede wszystkim czynność bankowa, która jest jasno określona w prawie bankowym w art.5.  Z racji tego, że zobowiązanie jest przede wszystkim czynnością związaną z bankami, jest obarczone dość dużą odpowiedzialnością. Kredyt dostaje się w oparciu o umowę kredytu, w której jasno trzeba określić kwotę kredytu, termin spłaty, wysokość rat oraz cel, na jaki zaciągamy zobowiązanie. Regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego są zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim. Kredyt uzyskujemy po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji naszej zdolności kredytowej, czyli ogólnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, która będzie umożliwiać comiesięczną spłatę rat.

Pożyczki może udzielić każdy

Kredytu może udzielić tylko bank lub SKOK. Pożyczki może udzielić tak naprawdę każdy – instytucje pozabankowe lub osoby prywatne, pod warunkiem, że pożyczane pieniądze nie należą do kogoś innego (tzw. osób trzecich). Przepisy dotyczące pożyczki są regulowane przez Kodeks Cywilny.

Pożyczka może być wzięta na dowolny cel – nie musimy podawać powodu, dla którego potrzebujemy zaciągnąć zobowiązanie. Jeśli kwota pożyczki jest niewielka, nie ma wymogu spisywania umowy. Pożyczkobiorca i pożyczkodawca mogą ustnie ustalić warunki spłaty. W przypadku większych kwot oraz instytucji pozabankowych powszechnym zjawiskiem jest podpisywanie umów.

Krótko, zwięźle i na temat

Przeznaczenie

Kredyt: należy podać cel, na jaki zaciągamy zobowiązanie

Pożyczka: cel jest dowolny

Regulacje prawne

Kredyt: Prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim

Pożyczka: Kodeks cywilny

 

Kto może udzielić?

Kredyt: tylko bank

Pożyczka: instytucja pozabankowa, osoba prywatna

Umowa

Kredyt: umowa jest konieczna – zawiera wysokość zobowiązania, dokładne kwoty odsetek, harmonogram spłaty rat oraz okres kredytowania

Pożyczka: jeśli kwota jest mniejsza niż 500 zł podpisanie papierowej umowy nie jest konieczne, jeśli pożyczka jest większa niż 500 zł – zalecane jest zawarcie umowy pożyczki (takie umowy są zazwyczaj zawierane w przypadku udzielania zobowiązania przez firmy pożyczkowe)

 

Odsetki

Kredyt: prowizja + odsetki dokładnie określone w umowie

Pożyczka: może być nieodpłatna

 

Ten artykuł okazał się pomocny? Udostępnij!