Czy warto wziąć kredyt studencki?

Październik za pasem. Tysiące młodych Polaków wybiera się na uczelnie wyższe, a zdecydowana większość emigruje do większego miasta w poszukiwaniu lepszego życia. Rozpoczęcie nauki na Uniwersytecie wiąże się również z dużymi kosztami, które należy uregulować. Co zrobić, jeśli nie mamy środków na studia, ale nie chcemy stracić roku? Z pomocą przychodzi kredyt studencki lub oferta instytucji pozabankowych skierowana specjalnie do studentów.

Kredyt studencki to świetny sposób na utrzymanie płynności finansowej podczas studiów. Koszty kredytu są niezwykle niskie, ponieważ spłata odsetek jest dotowana przez państwo. Dzięki temu oferta jest niezwykle atrakcyjna dla młodych ludzi i pozwala im na kontynuację nauki, bez wyrzeczeń natury finansowej. Oprocentowanie kredytu studenckiego obecnie wynosi tylko 0,875 %, więc odsetki, które musimy spłacić są minimalne w porównaniu do kredytu konsumenckiego. Kolejnym plusem oferty jest fakt, że środki mogą być wykorzystane na dowolny cel.

Kto może się ubiegać o kredyt studencki?

Jak pisze portal „kontostudenta.pl”:

„O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.
Ponadto: słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.”


Warunki uzyskania kredytu studenckiego

Oferta kredytu studenckiego skierowana jest do osób, które pochodzą z mniej zamożnych rodzin, dlatego każdego roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny studenta, według której udzielany jest kredyt. Ustalenia te są publikowane w grudniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obecnym roku akademickim 2017/2018 kwota ta wynosi 2500 zł netto na członka rodziny studenta.

Dokumenty, jakie należy złożyć, aby uzyskać kredyt studencki to:

  • wniosek o kredyt oraz potwierdzenie dochodów rodziny studenta,
  • zaświadczenie, które potwierdza, że jesteś studentem,
  • zaświadczenia pracodawców lub poręczycieli (czyli dokumenty dla celów oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy).

Wnioski o kredyt studencki można składać od 15 lipca do 20 października każdego roku w wybranym przez studenta banku. 

Musisz mieć poręczyciela

Aby udzielić pozytywnej decyzji o przydzieleniu kredytu studenckiego, bank musi mieć zabezpieczenie w razie niespłacania rat w terminie. Dlatego też konieczne są dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub poręczyciela (dla studentów poręczycielami są zwykle rodzice). Jeśli dochód rodziny studenta jest zbyt niski, może on się starać o poręczenie  Banku Gospodarstwa Krajowego lub  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na jaki okres czasu?

Kredyt studencki jest udzielany na okres nie dłuższy niż 6 lat (w przypadku doktorantów okres może się wydłużyć o 4 lata). Środki finansowe pozyskane z kredytu wpływają na konto co miesiąc przez 10 miesięcy w roku.

Ile wynosi rata?

Rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł. Jednakże, instytucje bankowe dają możliwość dopasowania systemu ratalnego do potrzeb pożyczkobiorcy. Ratę można obniżyć do 400 zł (z automatycznym wydłużeniem okresu spłaty) lub podwyższyć do 1000 zł (ze skróceniem okresu spłaty).

Warto wspomnieć, że kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu w okresie studiów oraz 2 lata po ich ukończeniu. Odsetki są pokrywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Spłata odsetek rozpoczyna się wraz ze spłatą rat kredytu.

Warto się uczyć!

Kredyt studencki może zostać częściowo umorzony, jeśli ukończysz studia z wynikiem w grupie 5% najlepszych. W tym wypadku musisz zgłosić się do swojej uczelni po zaświadczenie, którego wzór znajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.