Do końca lutego 2018 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy powinna opracować nowy Kodeks pracy. Obecnie, w prezydenckim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, szczególny nacisk położony jest na ochronę stosunku pracy pracowników oraz ich rodzin w aspekcie urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany dotyczyć mają rozszerzenia grona osób uprawnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem na prawach rodzicielskich. Ma zostać uelastyczniony system urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich dla pracujących rodziców.

Proponowane przez Kancelarię Prezydenta zmiany dotyczą również rozszerzenia ochrony pracowników przed mobbingiem. W tym celu ma zostać wprowadzona regulacja pozwalająca na ubieganie się o odszkodowanie z tego tytułu już w trakcie zatrudnienia lub po wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę. W obecnym stanie prawnym, aby dochodzić swych praw przed sądem pracy w związku z doświadczeniem mobbingu w miejscu pracy, pracownik musi najpierw sam rozwiązać umowę o pracę.

Możemy się także spodziewać zmian w zakresie dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy. Siedmiodniowy termin składania wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, ma zostać zastąpiony czternastodniowym, co ułatwi pracę pracodawcom oraz także sądom. Natomiast w przypadkach gdy pracownik nie otrzyma świadectwa pracy od pracodawcy, będzie mógł zwrócić się do sądu pracy o wydanie orzeczenia potwierdzającego zatrudnienie. Orzeczenie ma zastępować świadectwo pracy i zawierać te same informacje.

Przewidywane są również zmiany dotyczące przepisów czasu pracy oraz form zatrudnienia. Jednak Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy nie ujawniła jeszcze szczegółowo założeń dla tych zmian. Być może poznamy je pod koniec bieżącego roku.