Motywacja w pracy jest bardzo ważna. Pozwala na zwiększenie zaangażowania w pracę, większą efektywność, co w konsekwencji wiąże się z sukcesem całej firmy. Motywacja może być pozytywna i negatywna.

Proces motywacji pozytywnej opiera się na trzech podstawowych elementach:

  1. Precyzyjnego oznaczenia potrzeb pracowników.
  2. Określenia celów dla pracowników, które będą skorelowane z tymi potrzebami.
  3. Podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb w środowisku możliwości realizacji celów.

Podejmując ten proces należy pamiętać o kilku zasadach:

  • to, co dostają wszyscy, nie będzie motywujące. Nagradzani powinni być tylko ci, którzy mają najlepsze osiągnięcia;
  • najlepsza efektywność pracownika jest zależna od zminimalizowania czasu oczekiwania na nagrodę lub wyróżnienie;
  • pracownik musi mieć jasno określone zasady premiowania, nagradzania;
  • nie należy odbiegać standardami zarządzania od firm konkurencyjnych, nie należy obawiać się wprowadzić w życie dodatkowych świadczeń pracowniczych;
  • stabilność zatrudnienia, miła atmosfera, zapewnienie pracownikowi poczucia bezpieczeństwa i przynależności do firmy, mają ogromny wpływ na motywację w sposobie niefinansowym;
  • podstawową potrzebą każdego pracownika jest gwarancja odpowiedniego poziomu płacy zasadniczej.

Motywacja negatywna

Ma na celu podporządkowanie zachowań motywowanego pracownika, wywoływanie presji i nacisku nakierowanych na osiągnięcie pożądanego sposobu działania/zachowania. Powinna być stosowana wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i jak najczęściej zastępowana środkami perswazji lub stosowaniem nakazów ogólnych zamiast ukierunkowanych. Co do zasady, proces ten ma skuteczność krótkotrwałą. Metoda jest oczywiście szybsza i tańsza, ale nie przyniesie długofalowych rezultatów w postaci zwiększenia efektywności. Wzbudzanie w pracowniku lęku, wpłynie negatywnie na jego pracę. Poczuje on dyskomfort, brak poczucia własnej wartości. Pracownik pracuje, bo musi, a nie dlatego że jest to dla niego dobre. Brakuje mu zaangażowania, a całą swoją koncentrację skupia na tym, aby nie otrzymać kary.

Czy jest złoty środek w technikach motywacji? Z pewnością jest to złożony proces, który nigdy nie przebiega w taki sam sposób. Systemy motywacyjne powinny operować szerokim wachlarzem rozwiązań, dostosowanych zarówno do rożnych potrzeb pracowniczych, jak i rodzaju wykonywanej pracy czy też modelu biznesowego pracodawcy.

 

Źródło: Business Insider Polska