Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad własną emeryturą? Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że podobnych benefitów możesz nie uzyskać? Jak sprawić, aby być niezależnym finansowo w najdojrzalszych latach swojego życia? Oto 5 sposobów, aby w dość łatwy sposób zorganizować sobie dobrą emeryturę.

IKE/IKZE

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to produkty finansowe, które są przeznaczone specjalnie dla emerytów i charakteryzują się elastycznością wpłat i korzyściami podatkowymi. Zarówno emeryci korzystający z IKE, jak i IKZE mogą nie tylko wpłacać środki na konto z dowolną częstotliwością, ale także obowiązują ich ulgi podatkowe. Jest to świetny sposób na zabezpieczenie własnej emerytury. Chcesz dowiedzieć się więcej o IKE/IKZE? Wejdź tutaj:

https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/ike-czy-ikze

Konta oszczędnościowe

Rachunek oszczędnościowy to idealna opcja dla osób, które chcą wpłacać dowolne kwoty na konto (w przypadku innych produktów finansowych wymagana jest minimalna kwota, jaką wpłacamy co miesiąc na nasz rachunek, podobne limity obowiązują, jeśli chodzi o wypłacanie środków). W każdej chwili można również wypłacić zaoszczędzone środki bez utraty naliczonych odsetek.

Systematyczne oszczędzanie

Programy systematycznego oszczędzania są oferowane przez fundusze inwestycyjne, które proponują kompleksowe rozwiązania na długoterminowe cele. Polegają one na regularnych, comiesięcznych wpłatach o wysokości określonej w podpisanej przez Klienta umowie. Następnie środki są przekazywane dalej, według struktury danego programu oszczędnościowego. W zależności od ustaleń – Klient może mieć zyski różnej wysokości. Analogicznie z ryzykiem inwestycyjnym.

Lokata odnawialna

Lokata opiera się na prostym mechanizmie, który polega na przechowaniu, inaczej „zamrożeniu” naszych pieniędzy w banku w zamian za odsetki, które bank nam dolicza w okresie depozytowym. Oczywiście wszystko zależy od konkretnych zapisów umowy między Klientem, a instytucją bankową. Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Lokaty odnawialne są to lokaty, które po upływie pierwszego okresu umownego, „przedłużają się” na kolejny. Należy jednak uważać, gdyż lokaty te nie są odnawiane na tych samych warunkach, które były ustalane na samym początku. Warto więc mieć tę sprawę na uwadze i dopilnować procederu.

Lokaty nieodnawialne – jak sama nazwa wskazuje – nie odnawiają się, czyli po opływie okresu umownego środki finansowe wraz z doliczonymi odsetkami są przekazywane na konto klienta lub wypłacane w placówce banku.

Lokata odnawialna pozwoli na „zamrożenie oszczędności” na wiele lat, dzięki czemu zysk jest stały. Warto jednak pamiętać, żeby dopilnować wszystkich warunków przy podpisywaniu umowy.

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ten produkt finansowy to nic innego jak połączenie „tradycyjnego” rachunku oszczędnościowego z możliwością uzyskania ubezpieczenia. Na rynku można spotkać bardzo dużo tego typu usług – oczywiście ich warunki różnią się od siebie w zależności od zawartego kontraktu.