Umowa o pracę na czas określony – tak jak sama nazwa wskazuje jest to umowa terminowa, której główną cechą jest „z góry” znany termin zakończenia. Podobnie jak umowa na okres próbny pozwala zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi na poznanie siebie nawzajem, sprawdzenie kompetencji pracownika czy firmy. Dodatkowo znajomość daty wygaśnięcia stosunku pracy pozwala na przygotowanie się do zakończenia współpracy między stronami. Pracownik ma możliwość znalezienia kolejnej pracy odpowiednio wcześniej, co pozwoli mu na zachowanie ciągłości zatrudnienia i utrzymanie stabilności finansowej.

Od 22 lutego 2016 roku umowa o pracę na czas określony roku może być zawarta maksymalnie na okres 33 miesięcy i ponawiana między tymi samymi stronami 3 razy.
Kolejna umowa traktowana jest już jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Zasady te jednak nie obowiązują w kilku przypadkach:

  1. Gdy umowa zawierana jest w celu zastępstwa nieobecnego pracownika z przyczyn usprawiedliwionych. Pracodawca nie jest w stanie przewidzieć kiedy nieobecny pracownik będzie ponownie zdolny do powrotu do pracy.
  2. W przypadku prac o charakterze sezonowym lub dorywczym.
  3. Oraz w przypadku umowy zawartej w celu wykonywania pracy na okres kadencji.

Umowa na czas określony, w swoim funkcjonowaniu przypomina umowę na czas nieokreślony. Jako podstawową różnicę można uznać sposób wypowiedzenia umowy.
W przypadku umowy na czas nieokreślony wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie i zawierać konkretną przyczynę rozwiązania stosunku pracy między stronami. Natomiast w przypadku umowy o pracę na czas określony, jeśli jednostki pragną zakończyć współpracę mogą wystosować wypowiedzenie (bez konieczności podania przyczyny) lub poczekać do samoistnego wygaśnięcia umowy.

Ten rodzaj umowy pozwala na zachowywanie elastyczności zawodowej, płynne przechodzenie z firmy do firmy oraz zdobywanie doświadczenia.  Z drugiej strony umowa o pracę na czas określony daje mniejsze poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z pracy. Pracownik skupiający się tylko na myślach krążących wokół tematu przedłużenia umowy staje się mniej efektywny. Stres i niepewność co do ciągłości zatrudnienia mogą spowodować spadek jego produktywności.