Regulamin

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies.

Strony internetowe LoanMe Sp z o.o,. używają informacji zapisanych za pomocą ciasteczek “cookies”  m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w programie służącym do obsługi internetu. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Regulaminie.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH

LOANME.PL

UWAGA! Niniejszy dokument określa zasady bezpłatnego korzystania ze Strony Internetowej LOANME.PL.

Następujące terminy i warunki będą obowiązywały Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu Internetowego LOANME.PL. i realizacji za jego pośrednictwem kontaktów ze Spółką LoanME Sp. z o.o. w celu uzyskania pożyczki.

Użytkownik powinien uważnie przeczytać poniższe warunki korzystania ze Stron Internetowych LoanMe.

 • 1. Definicje
  • Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im poniżej:
 1. LoanMe – LoanMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000544100, NIP: 5272729611, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 205 000,00 zł;
 2. Strona Internetowa/ Serwis Internetowy LoanMe – strony internetowe LoanMe dostępne w sieci Internet pod adresem loanme.pl;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, korzystająca ze strony internetowej LoanMe;
 4. Regulamin – niniejszy dokument, zbiór zasad regulujących zasady korzystania z Serwisu Internetowego LoanMe;
 5. Usługa Instantor – dostępna jednorazowo poprzez logowanie na Stronie Internetowej  LoanMe, za pomocą której LoanMe pobiera potwierdzenie posiadania przez Użytkownika konta bankowego i wpływów na nie (weryfikacja).
 6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, które udostępnia on w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej LoanMe, umożliwiające jego zidentyfikowanie.
 • 2. Treść Stron Internetowych LoanMe
 • LoanMe zastrzega sobie prawo do decydowania o treściach umieszczanych na Stronie Internetowej LoanMe, w tym do dokonywania wszelkich ich zmian i modyfikacji.
 • Materiały udostępniane przez LoanMe na Stronie Internetowej LoanMe mają charakter informacyjny i reklamowy.
 • LoanMe nie świadczy usług udzielania pożyczek drogą elektroniczną, poprzez Stronę Internetową LoanMe.
 • Poprzez Stronę Internetową LoanMe Użytkownik może:
 1. zainicjować kontakt z LoanMe (poprzez pozostawienie nr telefonu lub adresu email) w celu zasięgnięcia informacji o ofercie lub uzyskania pożyczki;
 2. dokonać jednorazowego logowania do usługi Instantor.
 • Materiały udostępniane przez LoanMe na Stronie Internetowej LoanMe nie mogą być używane przez Użytkowników na zasadach innych niż wskazane niniejszym Regulaminem, w tym przede wszystkim nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych (w tym poprzez ich kopiowanie, udostępnianie, przesyłanie, publiczne udostępnianie etc.), bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody LoanMe.
 • LoanMe udostępnia na Stronie Internetowej LoanMe materiały chronione prawem autorskim, w tym dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, materiały audio i video. Znaki towarowe LoanMe są chronione prawem, którego naruszenie może skutkować odpowiedzialnością prawną.
 • 3. Zasady korzystania ze Stron Internetowych LoanMe
 • Korzystanie ze Strony Internetowej LoanMe możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem i oprogramowaniem teleinformatycznym, w tym posiadania dostępu do Internetu oraz systemu operacyjnego umożliwiającego zastosowanie jednej z przeglądarek internetowych pozwalających na korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java.
 • Podczas korzystania ze Stron Internetowych LoanMe, Użytkownik zobowiązany jest:
 1. do korzystania ze Strony Internetowej LoanMe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
 2. do korzystania z materiałów dostępnych na Stronach Internetowych LoanMe wyłącznie na użytek osobisty;
 3. niedostarczania w ramach korzystania ze Strony Internetowej LoanMe treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz reklamowym lub handlowym.

3.3. W przypadku korzystania z Usługi Instantor, Użytkownicy zainteresowani otrzymaniem pożyczki, mogą poddać się dobrowolnie takiej weryfikacji zdolności kredytowej i w tym celu:

 1. jednorazowo zalogować się na Stronie Internetowej LoanMe w zakładce Logowanie;
 2. wpisać Username: numer pożyczki i Password: numer PESEL;
 3. po odesłaniu do strony z listą banków do wyboru, kliknąć w logo banku, w którym posiadają konto;
 4. po odesłaniu, zalogować się w swoim banku i umożliwić pobranie wyciągu bankowego.
 • 4. Zasady bezpieczeństwa
 • Polityka prywatności, w tym informacje dotyczące plików „Cookie”, dostępne są na stronie internetowej LoanMe pod adresem: http://loanme.pl/privacy-policy/
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet, LoanMe zaleca posiadanie przez Użytkowników aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego i „firewall”.
 • Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
 • LoanMe przestrzega Użytkowników, iż używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.
 • Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu LoanMe, ale może w powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem LoanMe.
 • 5. Postanowienia różne
 • Niniejszy Regulamin i zawarte w nim zasady, mogą ulegać zmianom, w tym w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian o charakterze technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia Regulaminu.
 • LoanMe informuje o zmianach Regulaminu przed dniem ich wejścia w życie, za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej LoanMe, z podaniem daty wejścia zmian w życie.
 • Reklamacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej LoanMeu można zgłaszać pisemnie, na adres siedziby LoanMe Sp. z o.o., lub mailwo, na adres: kontakt@loanme.pl .
 • Strona internetowa LoanMeu nie jest kanałem reklamacyjnym LoanMe. LoanMe nie jest zobowiązany do rozpatrywania (zamieszczonych na Stronie) wypowiedzi mających na celu reklamację usług LoanMe.